Tam Hizmet Ajansı
Tel: +90.414.217 07 07   |   Faks - Fax: +90.414.217 10 00  |   GSM:                                           |   e-Posta - e-Mail: 
© 2017 - 2018  High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş.                                                                                                                                    Son Güncelleme / Last update: 04.11.2018   19:04

Referanslar  References

Çözüm ürettiğimiz hizmet örnekleri    Examples of solutions we produce

Diğer çalışmaların eklenmesi için

hazırlıklar devam etmektedir.

Preparations are underway to add

other studies.

Full Service Agency
ORGANİZASYON (SEMPOZYUM - KONGRE - KONSER)
REKLAM (TV - RADYO)
FUAR (ULUSAL VE ULUSLARARASI FUAR HİZMETLERİ)
YAYINCILIK (DERGİ - GAZETE - BÜLTEN)
PIAR (BASIN HİZMETLERİ)
MARKETING (SATIŞ - PAZARLAMA)
CREATIVE (KURUMSAL KİMLİK - AFİŞ)
EĞİTİM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İş      : Kişisel Web Sayfası (10 Mart 2017)

Work: Personal Web Page (10 March 2017)

Müşteri    : Dr. Emine TEKER (Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, GSEB, Resim-İş Eğitimi AD)

Customer: Dr. Emine TEKER (Harran University, Faculty of Education)

İş     : 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi / 21 24 Ekim 2017

            Harran Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Osmanbey Yerleşkesi - Şanlıurfa Work: 1st International, 4th National Transcultural Nursing Congress / October 21-24, 2018            Harran University - Faculty Of Healt Sciences - Osmanbey Campus - Sanliurfa - Turkey 

Müşteri    : Harran Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Customer: Harran University - Faculty Of Healt Sciences

İş      : UGAP 2018 / 1. Uluslarası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi / 25 - 27 Nisan 2018    

           Harran Üniversitesi - Ziraat Fakültesi - Osmanbey Yerleşkesi - Şanlıurfa

Work: UGAP 2018 / 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress           Harran University - Faculty Of Agriculture - Osmanbey Campus - Sanliurfa - Turkey

Müşteri    : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Customer: Harran University - Faculty Of Agriculture 

İş     : 1. Şanlıurfa Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası” Organizasyonu

          (25 - 26 - 27 Masrt 2016)

Work: "1st. Şanlıurfa National Cooking and Pastry Championship "Organization           (25 - 26 - 27 March 2017) 

Müşteri    : Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON)

Customer: All Cooks and Pastacles Confederation

İş     : Sergi Organizasyonu - Nevali Hotel - 24 Mart 2015

Work: Exhibition Organization - Nevali Hotel - 24 March 2015

Müşteri    : GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Customer: PATAA, Professional Association of Turkish Art Artists

İş      : Sergi Organizasyonu - Nevali Hotel - 24 Kasım 2015 

Work: Exhibition Organization - Nevali Hotel - 24 November 2015 

Müşteri    : GÖRSED, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği

Customer: VAEA, Visual Arts Education Assocation - Ankara

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : La Foresta

Customer: La Foresta

İş      : “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Sosyal Yapı Kapsamında Kent Bilinci ve Hizmet Algısı

           Saha Araştırması” için anket çalışması

Work: Survey study for Sanliurfa Metropolitan Municipality - City Consciousness and Service           Perception Field Survey within the Social Structure.

Müşteri    : Şanlıurfa Belediyesi

Customer: Sanliurfa Municipality 

İş      : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Sorunları Çalıştayı

Work: Sanliurfa Metropolitan Municipality Environmental Problems Workshop

Müşteri    : Şanlıurfa Belediyesi

Customer: Sanliurfa Municipality 

İş      : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar Sorunları Çalıştayı

Work: Sanliurfa Metropolitan Municipality Workshop on Public Works Problems

Müşteri    : Şanlıurfa Belediyesi

Customer: Sanliurfa Municipality 

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Customer: Harran University, Faculty of Theology

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : Milasoft Yazılım

Customer: Milasoft Software

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : GAPARGE Tarım Kimya Gıda sanayi Ltd. Şti.

Customer: GAPARGE Tarım Kimya Gıda sanayi Ltd. Şti.

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : Dionis Rent A Car

Customer: Dionis Rent A Car

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Customer: Harran University, Faculty of Health Sciences

Tam Hizmet Ajansı
Tel: +90.414.217 0707       |   Faks - Fax: +90.414.217 10 00    GSM:                                  |   e-Posta - e-Mail: htmw63@gmail.com

Referanslar 

References

Çözüm ürettiğimiz hizmet örnekleri

Examples of solutions we produce

İş     : Sergi Organizasyonu - Nevali Hotel - 24 Mart 2015 Work: Exhibition Organization - Nevali Hotel - 24 March 2015

Müşteri    : GESAM, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek     

                  Birliği

Customer: PATAA, Professional Association of Turkish Art Artists

 

İş      : Sergi Organizasyonu - Nevali Hotel - 24 Kasım 2015

Work: Exhibition Organization - Nevali Hotel - 24 November 2015 

Müşteri    : GÖRSED, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği

Customer: VAEA, Visual Arts Education Assocation - Ankara

 

İş     : “1. Şanlıurfa Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası”

          Organizasyonu

Work: "1st. Şanlıurfa National Cooking and Pastry Championship"            Organization  Müşteri    : Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu                   (TAŞPAKON)

Customer: All Cooks and Pastacles Confederation

 

 

İş     : Amblem-Logo çalışması

Work: Emblem-logo work

Müşteri    : Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Customer: Harran University, Faculty of Health Sciences

İş      : Kişisel Web Sayfası (10 Mart 2017)

Work: Personal Web Page (10 March 2017)

Müşteri    : Dr. Emine TEKER

(Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, GSEB, Resim-İş Eğitimi AD)

Customer: Dr. Emine TEKER

(Harran University, Faculty of Education)

Diğer çalışmaların eklenmesi için hazırlıklar devam

etmektedir.

Preparations are underway to add other studies.

Full Service Agency
ORGANİZASYON (SEMPOZYUM - KONGRE - KONSER)
REKLAM (TV - RADYO)
FUAR (ULUSAL VE ULUSLARARASI FUAR HİZMETLERİ)
YAYINCILIK (DERGİ - GAZETE - BÜLTEN)
PIAR (BASIN HİZMETLERİ)
MARKETING (SATIŞ - PAZARLAMA)
CREATIVE (KURUMSAL KİMLİK - AFİŞ)
TANITIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
© 2017 - 2018  High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş.                                                                                                                                                                        Son Güncelleme: 24.10.2018  19:04